Milotice

PO BAROKNÍ OSE

Milotice se pyšní barokním parkem s velkolepým formálním parterem, ale také květnicí, kde většinu sezóny vládnou hortenzie. Vedle štěpnice a kuchyňské zahrady se nezapomeneme podívat do obory s loveckým pavilonem a romantickou zříceninou.

Průvodce parkem

Zámecký park Milotice

Zámek Milotice tvoří spolu s parkem unikátní barokní komplex. Jeho současná podoba se začala utvářet od roku 1722 po zahájení přestavby původního renesančního zámečku, v rámci které se zahrada rozšířila na plochu úctyhodných 4,5 ha.
Pro francouzský barokní park je však typické, že se nejedná o kompozičně uzavřený areál. Jeho hlavní osy vybíhají dále do krajiny: při příjezdu nás z dálky vítají kaštanové aleje podél cest z Milotic a Kyjova.

Osa pokračuje přes most, vyzdobený sochami se zvířecími i lidskými motivy, a budovu zámku. Za čestným nádvořím se konečně otevírá pohled na Její Výsost francouzskou zahradu, vznešenou a elegantní do posledního detailu.

Průvodce zámeckým parkem

Do francouzské zahrady (1) scházíme po dvojramenném schodišti přes rozárium s fontánou (2). Pokud pod druhým širokým schodištěm odbočíme vpravo, ocitneme se v prostoru, který nám doteď zůstal utajen za habrovým loubím, aby osa nebyla rušena: květnice (3) (květinová zahrada s pestrými záhony růží a hortenzií), štěpnice (4) (ovocný sad) a kuchyňská zahrada (5).

Vrátíme-li se zpět na parter, máme zámek jako na dlani. Za námi se rozprostírá anglická zahrada (6) se vzrostlými stromy, tvořící příjemný konstrast k přísným liniím.

Odlišnou atmosféru nabízí bažantnice (7). Stinný les je protkán sítí cest, které se hvězdicovitě sbíhají u altánu (8).
Při romantizujících úpravách v 19. století byla postavena zřícenina (9) a na konci 20. století došlo k obnově rybníka.

Camera obscura (10)

Pár kroků od zámku stojí nenápadná dřevěná budka, která má však za úkol ukázat, jak fungoval předchůdce dnešních fotoaparátů.
Uvnitř se totiž po uzavření dveří začne na zadní stěně promítat obraz, a to jen díky malému otvoru ve dveřích. Projekce je za příznivého počasí poměrně detailní.

Adresa:
Státní zámek Milotice
Zámecká 1
696 05 Milotice
Česká republika