Buchlovice

KLENOT DAROVANÝ Z LÁSKY

Buchlovice se svojí terasovitou zahradou zastupují vrcholné baroko. Charakteristické barokní tvary sluší také místním obyvatelkám — fuchsiím, které se zde tradičně pěstují. Během návštěvy budeme svědky jednotlivých etap vývoje parku a seznámíme se i s jeho krajinářskou částí.

Průvodce parkem

Zámecký park Buchlovice

Nedaleko majestátního hradu Buchlova leží barokní zámek Buchlovice. Svým vstřícným měřítkem, vzdušností a komfortem ne náhodou připomíná spíše toskánskou vilu. Pověsti totiž praví, že zámek nechal vybudovat buchlovský pán pro svou milovanou manželku z italského rodu, která mezi zdmi jeho chladného a nehostinného hradu strádala.

K reprezentativnímu šlechtickému sídlu neodmyslitelně patří rozlehlý park. Ten byl postupně doplňován a dotvářen jako obraz na malířském plátně. Při jeho návštěvě můžeme okusit harmonii formální barokní kompozice, ale i romantiku a konstrasty, které do zahrady vstupují z okolní krajiny.

Průvodce zámeckým parkem

Jako vzácná návštěva přicházíme na čestné nádvoří s kašnou (1),
obklopené budovami tzv. Horního a Dolního zámku. Ten obejdeme zprava, abychom si mohli prohlédnout terasy sestupující do barokní části zahrady (3). Než vykročíme směrem k obelisku na konci osy, nahlédneme do místnosti v přízemí zámku, zvané sala terrena (2) (místnost, která volně propojovala stavbu se zahradou).

Obelisk (4) se znakem rodu Petřvaldských tvoří pomyslnou hranici mezi pravidelně uspořádaným parterem a krajinářským parkem, který nás bude doprovázet po zbytek naší cesty.

Budeme-li kráčet po klikatých cestičkách, obklopeni celou řadou zajímavých dřevin — a v určitém místě (5) pohlédneme vpravo, spatříme překvapení: komponovaný pohled jako odkaz dobových zahradníků. Pokud se vám jejich hra zalíbila, můžete hledat další — třeba ten na kapli sv. Barbory (8).

Fuchsie (6,9)

Jedním z pokladů, kterým se může buchlovický park pochlubit, je unikátní sbírka fuchsií čítající více než 1 400 druhů — starých i nových odrůd od šlechtitelů z celého světa.

Adresa:
Státní zámek Buchlovice
náměstí Svobody 13
687 08 Buchlovice
Česká republika