Dolná Krupá

TAJEMSTVÍ BEETHOVENOVY MÚZY

Dolná Krupá se stala inspirací pro skladatele Ludwiga van Beethovena, který se s oblibou toulal po spletitých cestičkách zdejšího krajinářského parku. Stejně jako on, ani my nemůžeme minout obrovský sekvojovec, unikátní umělou jeskyni nebo prastaré rozárium.

Průvodce parkem

Zámecký park Dolná Krupá

Elegance, harmonie, klid. To jsou tři poklady areálu klasicistního zámku v Dolné Krupé, které okouzlily i věhlasného skladatele Ludwiga van Beethovena. Budeme kráčet v jeho stopách po spletitých cestičkách, kde nalezl nejen inspiraci pro slavnou Sonátu měsíčního svitu, ale údajně i svou životní lásku.

Poslední přestavba byla dokončena v roce 1822 pod vedením architekta A. P. Rigela. Díky ní se zámek řadí k nejkrásnějším venkovským klasicistním stavbám na Slovensku. V současnosti je v interiérech umístěna expozice hudebních nástrojů.

Zámek je neodmyslitelně spjat s rozsáhlým krajinářským parkem, jehož tvůrce se nechal inspirovat antickou Arkádií, bájnou ideální krajinou za hranicí všedních starostí.

Průvodce zámeckým parkem

Z portiku zámku (1) — zastřešeného prostoru se čtyřmi sloupy, které nesou charakteristický trojúhelníkový štít — si vychutnáme malebný výhled do parku s jezerem a loukou se skupinami stromů.

Sestoupíme po schodišti a vydáme se cestou vpravo přes most k umělé jeskyni (grottě) (2). Kolem ní bylo — jako klasicistní odkaz na antický Řím — uměle navršeno sedm pahorků.

Pokračujeme kolem obelisku (3) nebo sochy Madony (4) k největší současné dominantě areálu. Sekvojovec obrovský (5), zasazený kolem roku 1860, se pyšní průměrem kmene úctyhodných 5 metrů. Zcela zaslouženě je tento velikán od roku 2000 chráněn státem.

Úpravami parku byla ovlivněna i okolní krajina. Nejvýraznější stopou lidské činnosti je umělý kopec, který se zvedá do výšky 15 metrů a slouží jako vyhlídka.

Vedle budovy zámku připomíná autentický Památník Ludwiga van Beethovena (6) pobyt a tvorbu skladatele při návštěvách přátel z rodu Brunsvíkovců, majitelů panství.

Pouze v našich představách ožívají místní zaniklé památky, jako je soukromé šlechtické divadlo nebo rozárium, které se nacházelo poblíž zámku. V době největší slávy v něm bylo vysázeno 6000 růží a řadilo se k největším rozáriím v Evropě. Každoročně se na jeho počest koná výstava růží.

Adresa:
SNM — Hudobné múzeum
919 65 Dolná Krupá
Slovensko