Chtelnica

HLEDÁNÍ ZAPOMENUTÝCH POKLADŮ

Kdysi výstavní barokní zámek se čtyřmi zachovalými pavilony ukrývá ve zpustlé zahradě poklady pro ty nejpozornější návštěvníky. Vydáme se hledat stopy jeho zašlé slávy: kupříkladu prastará lipová alej už čeká na své objevení.

Průvodce parkem

Zámecký park Chtelnica

Kdysi přepychový barokní zámek s poslední úpravou z 18. století na svou rozsáhlou rekonstrukci teprve čeká. Přesto si zachovává svůj půvab a v parku ukrývá pro pozorné návštěvníky mnohá překvapení.

Zcela unikátním prvkem jsou čtyři zachovalé rokokové pavilony v rozích zámecké zdi. Za nimi nechal polovině 19. století tehdejší majitel Josef Pálffy vybudovat anglický krajinářský park se vzácnými dřevinami, alejemi s alegorickými sochami, rybníkem a mnoha dalšími stavbami, na kterých se však nemilosrdně podepsal zub času.

Průvodce zámeckým parkem

Do zahrady směrem od zámku vstupujeme stále zřetelnou prastarou alejí (1), kterou prozrazují výrazněji vymezené řady stromů stejného stáří a druhu. Na jejím konci přicházíme k rybníčku (2) s tichou společností velkých platanů. Další stopy původní kompozice, staleté jasany (3), nalezneme v současném porostu náletových dřevin.

Pátrání po historických stopách možná vyžaduje určité úsilí, odměnou je však nalezení pokladu v podobě příběhů, které v chtelnickém parku vypráví stromy těm, co chtějí naslouchat.

Adresa:
Kaštieľ Chtelnica
Družstevná 694/20
922 05 Chtelnica
Slovensko