Lednice

PERLA V MOZAICE KOMPONOVANÉ KRAJINY

Lednice leží v srdci komponované krajiny Lednicko-valtického areálu. Francouzská zahrada nás ohromí nejen pestrými letničkovými ornamenty s begoniemi, ale také mohutnými tisovými stěnami. Při vycházce napříč krajinářským parkem rozhodně nevynecháme charakteristickou dominantu — Minaret, zrcadlící se na hladině rybníka.

Průvodce parkem

Zámecký park Lednice

Zámek v Lednici je součástí komponované krajiny Lednicko-valtického areálu o celkové rozloze přes 162 km², zapsaného v seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. „Zahradu Evropy“ — jak se celek právem označuje — vybudovali na přelomu 18. a 19. století Lichtenštejnové.

Novogotickou přestavbou v 19. století byl zámek přebudován na reprezentativní letní sídlo šlechty. Původní renesanční parter tak vystřídaly ornamentální záhony formální francouzské zahrady. Ta v kontrastu volně přechází v anglický krajinářský park s řadou vzácných dřevin, který protínají působivé výhledy.

Průvodce zámeckým parkem

Pravidelnou zahradu (1) obklopující zámek tvoří soubor osově souměrných parterů, vzájemně oddělených mohutnými tisovými stěnami, mezi kterými najdeme i sochu Flóry. Na budovu navazuje unikátní stavba palmového skleníku (2), jehož konstrukce byla ve své době mimořádně pokroková.

Kolem terasy sestupujeme k Růžovému rybníku s Čínským pavilonem (3) a pokračujeme k Maurské vodárně (4). Její součástí byla turbína, která zásobovala zámek elektřinou. U vodárny je možné zahájit plavbu po Zámecké Dyji směrem k Janovu hradu.

My však vykročíme vlevo po hrázi rybníka. Po dřevěných mostech překonáváme jednotlivé ostrovy. Míjíme Akvadukt s umělou jeskyní (5) — napodobeninu zborceného římského vodovodu, a pokračujeme vstříc Minaretu (6). Budeme-li pozorní, můžeme tuto charakteristickou dominantu po cestě několikrát obdivovat. Po­každé v jiném, křehce pomíjivém obrazu hry světla a stínu, který se už nemusí opakovat.

V Lednici můžete navštívit i zahradu u Zahradnické fakulty (7).

Adresa:
Státní zámek Lednice
Zámek 1
691 44 Lednice
Česká republika