Mikulčice

ZA TAJEMSTVÍM POČÁTKU NAŠICH DĚJIN

Hradiště vystavěné na počátku našich dějin není zahradou v pravém slova smyslu. Krajina s rozkvetlým lučním kvítím a starými stromy obklopuje zbytky původních budov, připomínající období slávy Velkomoravské říše.

Průvodce parkem

Archeopark Mikulčice-Kopčany

Hradiště Mikulčice je jedním z nejvýznamnějších sídel z období Velkomoravské říše, vybudované před mnoha staletími v úrodné nivě řeky Moravy. Období jeho největšího věhlasu v 8. a 9. století nám dnes jako na dlani předkládá krajinářský park se zvláštním, jakýmsi tichým kouzlem v samém srdci lužních lesů.

Při procházce voňavou loukou s roztroušenými starými stromy kráčíme doslova ve šlépějích našich předků a máme pocit, jako by odsud nikdy neodešli. Jak by také mohli — vždyť jsou součástí každého z nás.

Průvodce krajinářským parkem

Na cestu k samotným kořenům našich dějin se vydáváme z místa více než symbolického — od sousoší Cyrila a Metoděje (1), kteří podle mnohých letopisů přišli právě do Mikulčic, aby odtud šířili své učení.

Správním centrem hradiště byla vždy tzv. Akropole (2). V tomto případě se jedná také o zmodernizovanou budovu (4) s expozicí o historii osídlení s množstvím unikátních archeologických nálezů.

Z blízké rozhledny (3) si můžeme celé území prohlédnout z ptačí perspektivy.
Park kolem nás je protkán naučnou stezkou, spojující odkryté půdorysy původních dvanácti kostelů.

Adresa:
Slovanské hradiště
696 19 Mikulčice
Česká republika